Voor medische en verpleegkundige hulpverlening bij evenementen leveren wij bevoegd en bekwaam verpleegkundig personeel (eventueel met of zonder hiertoe volledig uitgeruste ambulance inclusief chauffeur).

Hierbij staat een goede samenwerking met de organisatoren en afstemming over het leveren van zorg op maat voorop. Wij hanteren de Veldnorm Evenementenzorg als richtlijn.